Sociální služba poskytuje v rámci základního sociálního poradenství tyto úkony:

  • poskytnutí potřebných informací přispívající k řešení nepříznivé sociální situace
  • poskytnutí potřebných informací o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci (například o dávkách pomoci v hmotné nouzi a   dávkách sociální péče),
  • poskytnutí potřebných informací o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
  • poskytnutí potřebných informací o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu