Cílová skupina uživatelů sociální služby

osoby se zdravotním postižením, osoby v nepříznivé sociální situaci a etnické menšiny patřící mezi:

  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby s mentálním postižením (i osoby s poruchami autistického spektra)
  • osoby s  kombinovaným postižením (nejčastěji mentální postižení kombinované s tělesným nebo smyslovým postižením, např. DMO, případně s duševním onemocněním)

 

Věkové skupiny uživatelů

  • děti a dorost /15-18 let/
  • mladí dospělí  /19-26 let/
  • dospělí /27-64 let/