Dotace Úřadu práce


Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem kontaktním pracovišti ÚP ČR?
V roce 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.1.2015 do 31.12.2015 bylo prostřednictvím kontaktního pracoviště Prachatice ÚP ČR v rámci projektu podpořeno   6 vyhrazených pracovních míst na SÚPM u zaměstnavatele Spolek Slunečnice za 367 302 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 312 207 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 55 095 Kč.
Pracovní místa vyhrazená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zdravotním postižením, ve věku nad 50 let, na absolventy do 30 let věku bez praxe, na uchazeče vracející se na trh práce po mateřské popř. rodičovské dovolené a uchazeče s dlouhodobou evidencí na úřadu práce.Společensky účelná pracovní místa
Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti
Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Částka: 11 999 969 042,00 Kč
Doba realizace projektu: 1. leden 2012 až 31. prosinec 2015


Popis projektu
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání. Společensky účelná pracovní místa přispívají k dlouhodobějšímu pracovnímu uplatnění uchazečů o zaměstnání s méně závažnými handicapy na trhu práce (např. uchazeči s nedostatkem praktických zkušeností, ženy vracející se na trh práce po mateřské a rodičovské dovolené, starší osoby apod.), kterým nelze v daném okamžiku zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Podpora je zaměřena na úhradu mzdových nákladů. Vzhledem ke svému charakteru patří tento nástroj k nejúčinnějším nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a vede k přímému a zpravidla dlouhodobému uplatnění na trhu práce. Aktivity v rámci projektu jsou realizovány prostřednictvím jednotlivých pracovišť úřadu práce.


Cíle projektu
Cílem projektu je působit proti dlouhodobé nezaměstnanosti prostřednictvím nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti v podobě veřejně prospěšných prací a vyhrazených společensky účelných pracovních míst. Tyto nástroje jsou zasazovány do kontextu nových opatření realizovaných na poli politiky zaměstnanosti. Cílem a přínosem tohoto projektu je zejména udržení a obnovení základních pracovních návyků, motivace k práci a získání finančních prostředků z pracovní činnosti, nikoliv ze sociálních podpor.


Výsledky
Po schválení projektu byla na jednotlivých pracovištích ÚP ČR zahájena realizace aktivit projektu prostřednictvím uzavírání dohod a vyplácení příspěvků. První dohody se zaměstnavateli v rámci projektu byly uzavírány od března 2012 (tomu předcházelo posuzování žádostí jednotlivých zaměstnavatelů a výběr vhodných uchazečů pro zařazení do projektu) Během roku 2013 velmi výrazně vzrostl zájem o projekt ze strany zaměstnavatelů, což vedlo k výraznému nárůstu počtu uzavřených dohod a v návaznosti na to i k výraznému nárůstu v počtu podpořených osob z cílové skupiny. Tento trend se ještě více prohloubil v roce 2014 a pokračoval i v roce 2015. V rámci projektu bylo za celou dobu realizace projektu do 31.12.2015 podpořeno celkem 136 235 osob. Podpořených žen bylo 69 784, z toho 23 301

na VPP a 46 483 na vyhrazených SÚPM. Podpořených mužů bylo 66 451, z toho 31 675 na VPP a 34 776 na vyhrazených SÚPM.

Realizátor projektu
Název: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
IČ: 00551023
Ulice: Na Poříčním právu 1
Město: Praha 2
PSČ: 12801

Dokument1.jpg

 

 

 

Jihočeský kraj - projekt "Keramika ve Slunečnici" - 20 000 Kč

nove_logo_400.jpg          12316553_1090864177591933_2689891922753243194_n.jpg

 

 


Jihočeský kraj - projekt "Jsme tady a něco umíme" - 20 000 Kč

nove_logo_400.jpg          plakát klienti.jpg

 

 

 


MÚ Vimperk - 5 000 Kč

zp_toplogo2_cz.gif

 

 

 


Úřad práce Prachatice - 160 000 Kč - vybavení a zřízení chráněných pracovních míst

up_logo_zakladni_rgb.jpg          

 

 

 


- Úřad práce Vimperk
- Úřad práce Prachatice
- MASS Šumavsko
- Mesada Vimperk
- FOX Prachatice
- ELKOTEX, s. r. o.
- Infocentrum Vimperk
- Dům dětí a mládeže Vimperk
- Praktická škola Vimperk
- Městská knihovna Vimperk
- Městská knihovna Volary
- Obecní knihovna Vacov
- ČČK Prachatice
- Ing. Pomije – JPD data
- MUDr. Helena Havlová
- MUDr. Iva Bendová
- prodejci našich výrobků: Puškařství Pravda Vlachovo Březí
                                         Květinářství Tulipán Vodňany
                                         Květinová síň Hodinová Vimperk
                                         Zahradnictví Emil Janda Vimperk
- média: Vimperské noviny
              kabelová televize Epigon
              Za krásnější Vimperk
              5 + 2
- příznivci Spolku Slunečnice – p. Pomezný
- finanční a materiální dary: p. Švehlová – 3000 Kč
                                             Wolf – kancelářské potřeby, spol.s. r. o. České Budějovice - kancelářské potřeby
                                            Büroprofi s.r.o.- kancelářské potřeby
                                            Zdravotní ústav, kontaktní místo Prachatice – kuchyňská linka


Záznam celé obrazovky 21.6.2016 83547.jpg