Jihočeský kraj - Podpora práce s dětmi a mládeží - Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením - projekt "Zvěř na Šumavě"  - výše 30 000 Kč

 

Zajištění sociální služby STD na období 1/2019 do 6/2022 v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" reg. číslo CZ.03.02.60/0.0/15_005/0010156 financovaného prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

   

 

 

Město Vimperk - dotace na STD v roce 2020 - ve výši 50.000,- Kč