Sociálně terapeutické dílny jsou od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2018 financovány v rámci Individuálního projektu Jihočeského kraje Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897 ve výši 2 019 600 Kč

 

  

 

Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2018 v výši 329 000 Kč

 

 

 

MÚ Vimperk -  finanční podpora ve výši 20 000 Kč na zajištění projektu Sociálně terapeutické dílny 

 

 

 

Jihočeský kraj - finanční podpora ve výši 30 000 Kč na projekt "Keramika ve Slunečnici IV." z dotačního programu "Podpora práce s dětmi a mládeží"

 

 

 

Jihočeský kraj - finanční podpora ve výši 20 000 Kč na projekt "Můj šálek kávy" z dotačního programu "Podpora kultury"