Sociálně terapeutické dílny jsou poskytovány ve městě Vimperk, v ulici 1. máje č.p. 74 v přízemí a v 1. patře přímo naproti schodišti a výtahu. Před budovou je parkoviště, které je po dobu nástupu a výstupu z automobilu zdarma (půl hodiny). Vchod je bezbariérový, v budově je výtah, který je možné použít za pomoci personálu spolku. Ve vstupních prostorách budovy je umístěn zvonek do kanceláře spolku k přivolání personálu.

 

Sociálně terapeutické dílny jsou umístěny v bezbariérových prostorech, které jsou zařízeny      a vybaveny k různorodým činnostem rozvíjející pracovní a sociální dovednosti každého uživatele.

Prostory jsou členěny na:  

  • Edukační místnost s interaktivní tabulí, zařízenou kuchyňkou, knihovničkou, odpočinkovým koutem, počítačovým koutkem. Místnost je vybavena edukačními pomůckami určenými uživatelům sociální služby.
  • Rukodílnu využívanou uživateli sociální služby k ostatním rukodělným činnostem s počítačovým koutkem. Místnost je vybavena pracovními a materiálními potřebami pro rukodílné činnosti.
  • Šicí dílnu a prezentační místnost – šicí dílna s šicími stroji a zázemím pro šití, prezentační místnost slouží pro prezentaci výrobků a činností uživatelů sociální služby.
  • Keramickou dílnu s plátovačkou a keramickým kruhem – dílna je určena pro uživatele STD. Místnost je vybavená materiálem pro keramické tvoření.
  • Obchůdek Spolku Slunečnice – obchůdek slouží uživatelům služby jako cvičné pracoviště, k prodeji jsou zde keramické výrobky, výrobky z šicí dílny, drobné dárkové předměty. Obchůdek slouží také jako prezentační prostor činností sociálně terapeutických dílen.
  • Administrativní místnost se zázemím pro pracovníky
  • Technickou místnost s keramickou pecí a skladem
  • Šatnu a sociální zařízení