Základní činnosti poskytované dle zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách: 

 • bez úhrady
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • za úhradu
  • stanovená výše úhrady Spolkem Slunečnice za odebraný oběd uživatelů sociální služby je ve výši nákupu obědů od externího dodavatele - a to ve výši 81,- Kč

 

Fakultativní činnosti:

Tyto služby jsou poskytovány nad rámec zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách.

Fakultativní služby jsou činnosti, které spolek poskytuje uživatelovi nepravidelně dle platných ceníků dodavatele služeb /dopravné, vstupné.../.