Jihočeský kraj - Podpora práce s dětmi a mládeží -Aktivity pro děti a mládež se zdravotním postižením - projekt Keramické obrázky dle mojí fantazie "Keramika ve Slunečnici IX."  - výše 30 000 Kč.

 

Sociální služba Sociálně terapeutické dílny jsou v období od 1.1.2023 do 31.12.2025 podporovány v rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI" reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/000017, který je spolufinancován  Evropskou unií. Cílem projektu je  podpora a rozvoj sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje, zajistit fungování sociální služby včetně jejího rozvoje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji - ve výši 30.000Kč. 

 

    

 

Město Vimperk - dotace na STD v roce 2023 - ve výši 50.000Kč. 

 

                          

 

EPP - Pomáhej Pohybem, Nadace ČEZ 50.295Kč.