Sociální služba Sociálně terapeutické dílny jsou v období od 1.1.2023 do 31.12.2025 podporovány v rámci realizace projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI" reg. číslo CZ.03.02.01/00/22_003/000017, který je spolufinancován  Evropskou unií. Cílem projektu je  podpora a rozvoj sociální služby sociálně terapeutické dílny na území Jihočeského kraje, zajistit fungování sociální služby včetně jejího rozvoje v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji.