Sociální služba Sociálně terapeutické dílny je v období od 1/2019 do 6/2022 spolufinancována v rámci dotačního programu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V" reg. číslo CZ.03.02.60/0.0/15_005/0010156 financovaného prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

   

 

 

Sociální služba Sociálně terapeutické dílny je v období od 7/2022 do 12/2022 podpořena v rámci účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji".

   

 

Město Vimperk - dotace na STD v roce 2022 - ve výši 50.000,- Kč. 

 

VAVI Vimperk - látky na tvoření v sociálně terapeutické dílně