- základní činnosti dle zákona 108 č. 108/ 2006 Sb. jsou poskytovány zcela zdarma

- kromě základních činností může Spolek Slunečnice poskytovat svým uživatelům i fakultativní služby.

   Fakultativní služby jsou činnosti, které spolek poskytuje uživatelovi pravidelně či nepravidelně.

   Tyto služby jsou poskytovány nad rámec základních činností a jsou zpoplatněny dle platných   

   ceníků poskytovatele /dopravné, vstupné.../