I lidé s postižením mají stejné základní potřeby jako lidé bez postižení - chodit do školy se svými vrstevníky, mít smysluplnou práci, bezpečný domov, rodinu, přátele, mít možnost bavit se ve volném čase, prožívat běžné vztahy, ať už kamarádské či partnerské…
 
Získání a upevnění sociálních a pracovních dovedností, potřeba podpory při kontaktu s veřejností, potřeba být užitečný, mít pocit vlastní hodnoty, to jsou potřeby, jejichž naplňování není snadné v prostředí velkokapacitního pobytového zařízení ústavního typu. Proto Spolek Slunečnice reagoval na potřeby cílové skupiny osob s mentálním postižením, jejichž naplnění zvýší pravděpodobnost začlenění se do běžné společnosti, včetně pracovního uplatnění.
K naplnění svých potřeb potřebují tito lidé podporu a otevřenost společnosti, a to jim v našem spolku nabízíme.
 
Sociální služba Spolku Slunečnice
Sociálně terapeutické dílny Spolku Slunečnice jsou místem vzájemného setkávání lidí se zdravotním postižením s lidmi zdravými a to při společných pracovních činnostech, kde tito lidé získávají nové zkušenosti a dovednosti.
Vyškolení pracovníci nabízejí uživatelům spolku především vstřícné pracovní prostředí s přátelskou domácí atmosférou, individuálním přístupem a respektováním jejich přání a potřeb.
 

Chráněná pracovní místa

Spolek Slunečnice zřídil od 1. března 2015 chráněná místa pro osoby se zdravotním postižením a poskytuje náhradní plnění- odběrem našich výrobků nám nejen pomůžete, ale můžete ušetřit nemalé finanční prostředky a splníte povinnost náhradního plnění. Pracovní podmínky a pracoviště jsou přizpůsobeny pro zaměstnávání osob k typu jejich postižení.


 

...chceme být s vámi, buďte s námi...