Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

 

V rámci sociálně terapeutických dílen zajišťuje Spolek Slunečnice v souladu se zákonem o sociálních službách tyto základní činnosti:

 

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora při vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

Popis realizace poskytování služby

Sociální služba je uživatelům nabízena od pondělí do pátku od 7:00 hodin do 16:00 hodin.

Služba je poskytována dle požadavků uživatelů služby.

 

Zájemce o službu se společně se sociální pracovnicí seznámí s možnostmi a podmínkami poskytování sociální služby, s prostředím a pracovními terapiemi poskytované sociální služby. 

 

Uživatelé sociální služby mají možnost využívat nabízené pracovní terapie dle svých zájmů: 

 

 • práce na keramické dílně - výroba keramického zboží (zahradní, figurální a užitkové keramiky, upomínkových a dárkových předmětů), učení se na keramickém kruhu
 • práce v rukodílně - výroba malých upomínkových předmětů a kreativních výrobků – gravírování a leptání skla, fimo, korálkování, pletení z papírového pediku, drátkování, batikování, vyšívání, háčkování, šití, tkaní, enkaustika, floristika a dekorace, malování na sklo a porcelán, akvarel, kresba a malba, decoupage, práce s kinetickým pískem, drobné práce se dřevem
 • prezentace výrobků z dílen v prostorách spolku a na různých výstavách a akcích
 • činnosti v edukační místnosti – práce s PC, nácvik obsluhy počítače, bezpečné seznamování se s internetovým prostředím a sociálními sítěmi apod., práce  s interaktivní tabulí, získávání dovedností s fotoaparátem, zpracování a upravování fotografií apod.  
 • ostatní samoobslužné činnosti – nácvik přípravy stravy, nácvik obsluhy různých kuchyňských spotřebičů, nácvik úklidu apod.

 

Další činnosti nabízené v rámci sociální služby: 

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • výchovně vzdělávací aktivity
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • organizování kulturních a společenských akcí
 • organizace volnočasových aktivit (taneční terapie, muzikoterapie, sportovní aktivity)